Внатрешниот фиксен LED дисплеј е екран составен од висококвалитетен материјал за изложување и прикажување на различни демонстрации. Фиксниот LED дисплеј не може да се движи и да се инсталира на фиксно место. Но, неговите барања за квалитет се многу повисоки во работна средина за сите временски услови.

WhatsApp WhatsApp