ក្រុមហ៊ុនផលិតអេក្រង់ LED កំពូលនៅប្រទេសចិន, ផ្តោតលើការជួលស៊េរីជញ្ជាំងវីដេអូដឹកនាំសម្រាប់កម្មវិធីក្រៅក្នុងផ្ទះ!

  ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានលម្អិតរបស់ Shenzhen HTL Display Co.,LTD

  អាស័យដ្ឋាន:
  អគារ 1 សួនឧស្សាហកម្ម SKW, ទីប្រជុំជនស៊ីយ៉ាន, បាវអាន,សិនជិន,ចិន.
  ហៅមកយើង:
  +86-13714518751 (កម្មវិធី WhatsApp)
  ទូរសារ:
  +86-755-33123099
  SKYPE:
  cxg-១១
  អ៊ីមែល: [email protected]