មូលដ្ឋានផលិតកម្ម

ជា​មួយ​នឹង​ការិយាល័យ​និង​ការ​ដឹក​នាំ​ការ​បង្ហាញ​តំបន់​ផលិត​ច្រើន​ជាង​ 10000 sqm, យើងមានទីតាំងនៅទីក្រុង Shenzhen Baoan ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ ឧស្សាហកម្ម ឧទ្យាន. នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន, ក្រុមហ៊ុនមានច្រើនជាង 100 បុគ្គលិក. ក្រុមហ៊ុនមានអេក្រង់ LED ពីការអភិវឌ្ឍន៍, ការរចនា, ការផលិត, ការផ្គុំទៅនឹងស៊េរីពេញលេញនៃអេក្រង់ LED សាកល្បងឧបករណ៍កម្រិតខ្ពស់.

រោងចក្រផលិតជញ្ជាំងវីដេអូដឹកនាំ (1)