P2.5 หน้าจอ LED แบบวงกลมที่โค้งงอได้ในร่ม

โมดูลนำแสงอ่อนของ P1.2 P1.5 P2 P2.5 P3 P4 สามารถปรับแต่งเป็นทรงกระบอก, โค้ง, หยัก, นูน, เว้า ฯลฯ. สามารถออกแบบเป็นหน้าจอทรงกระบอก, หน้าจอทรงกลม, หน้าจอคลื่น, การวางแผนพิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

วอทส์แอพพ์ วอทส์แอพพ์