จอแสดงผล LED คงที่กลางแจ้งถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในฉากโฆษณาถาวรกลางแจ้ง; ไอพี 65 คะแนนจาก P2 P2.5 P3 P4 P5 P6.67 P8 P10 ถึง P16; มีการบำรุงรักษาด้านหลังและการบำรุงรักษาด้านหน้า, ยืน, ติดผนัง, และยกติดตั้งได้.

วอทส์แอพพ์ วอทส์แอพพ์