หน้าจอโปร่งใสมีลักษณะของความโปร่งใส, ความงาม, ความสว่างและอื่น ๆ. หน้าจอโปร่งใสมีการส่งผ่านของ 70%-95%, หน้าจอ LED แบบโปร่งใสสามารถให้แสงจากภายนอกส่องผ่านหน้าจอได้, ตั้งแต่ P3.91 P7.81 P15.625 P31.25 P50 ถึง P100.

วอทส์แอพพ์ วอทส์แอพพ์