หน้าจอแสดงผล LED ให้เช่ากลางแจ้งเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งใด ๆ และเหมาะสําหรับการเช่าสําหรับ บริษัท อื่น ๆ. ส่วนใหญ่ประกอบด้วย P2.976 P3.91 P4.81 แผงหน้าจอ LED พื้นหลังเวที, มีความยืดหยุ่นในขนาดและง่ายต่อการติดตั้ง, กันน้ําและความสว่างสูง.

วอทส์แอพพ์ วอทส์แอพพ์