P7.8 өндөр нягтралтай ил тод LED дэлгэцтэй 70% Ил тод байдал

P2.6 P3.9 P7.8 P10.4 өндөр тод LED ил тод дэлгэц, уян хатан дижитал технологитой, LED ил тод дэлгэц өргөн хэрэглэгддэг, зөвхөн арилжааны зар сурталчилгааны зорилгоор бус нийтийн үйлчилгээний зорилгоор. Цонхны шилний тунгалаг дэлгэц, LED самбар дэлгэцээр дамжуулан үзнэ үү.

WhatsApp WhatsApp