Гадна суурин LED дэлгэцийг гаднах байнгын сурталчилгааны үзэгдэлд өргөн ашигладаг; IP 65 үнэлгээ P2 P2.5 P3 P4 P5 P6.67 P8 P10-аас P16 хүртэл; арын засвар, урд засвар үйлчилгээ хийх боломжтой, зогсож байна, хананд бэхэлгээ, болон суурилуулах боломжтой өргөх.

WhatsApp WhatsApp