P2.5 Màn hình led tròn mềm cong tròn trong nhà

Các module led mềm P1.2 P1.5 P2 P2.5 P3 P4 có thể tùy chỉnh dạng trụ, cong, Dợn sóng, lồi lõm, lõm vv. Chúng có thể được thiết kế thành màn hình trụ, màn hình cầu, màn hình sóng, lập kế hoạch bảo tàng, viện bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng khoa học và công nghệ.

WhatsApp WhatsApp