Màn hình LED cố định ngoài trời được áp dụng rộng rãi trong các cảnh quảng cáo cố định ngoài trời; địa chỉ IP 65 xếp hạng từ P2 P2.5 P3 P4 P5 P6.67 P8 P10 đến P16; bảo trì phía sau và bảo trì phía trước có sẵn, đứng, treo tường, và nâng có sẵn để cài đặt.

WhatsApp WhatsApp