Η εσωτερική σταθερή οθόνη LED είναι μια οθόνη που αποτελείται από υψηλής ποιότητας υλικό για την έκθεση και την παρουσίαση διαφόρων επιδείξεων. Η σταθερή οθόνη led δεν μπορεί να μετακινηθεί και να εγκατασταθεί σε σταθερό μέρος. Αλλά οι ποιοτικές απαιτήσεις του είναι πολύ υψηλότερες σε περιβάλλον εργασίας παντός καιρού.

WhatsApp WhatsApp